Dzisiejsza data: 27.06.2022
Twoja aktualna pozycja: Home

Menu

Drukuj Email

Firma SA-BUD powsta?a w 1984r jako odpowied? na ogromne zapotrzebowanie rynku. Z roku na rok poszerza?o si? grono naszych kontrahentw. Po paru latach dzia?alno?ci firma okre?li?a swoje g?wne kierunki dzia?alno?ci i specjalno?ci.

Nasza specjalno??to remonty kapitalne budynkw , (w tym budynki obj?te ochron? Konserwatora Zabytkw), oraz remonty elewacji. Oprcz tych zada? wymagaj?cych zawsze bardzo indywidualnego podej?cia do procesu wykonawczego, prowadzimy rwnie? kompleksowobudowy budynkw mieszkalnych, biurowych oraz hal magazynowych, itp.

Zapewniamy poza profesjonalizmem wymaganym do prawid?owego wykonania prac, indywidualne podej?cie do ka?dej realizacji, polegaj?ce na ?cis?ej wsp?pracy z inwestorem oraz aktywne wsp?dzia?anie w rozwi?zywaniu problemw podczas trwania inwestycji (wsp?praca z projektantem, Konserwatorem Zabytkw, lokalnymi organami odpowiedzialnymi za prawn? stron? inwestycji, oraz doradztwo w zakresie firm kooperuj?cych, stosowanych materia?w oraz rozwi?za?).

 

 

Wybrane realizacje


Budowa ko?cio?a Miejsce budowy:Wschowa Zleceniodawca: Parafia ?w.Jadwigi Krlowej
zobacz szczeg?y
Modernizacja budynku Miejsce budowy:W?oszakowice Zleceniodawca:BS W?oszakowice
zobacz szczeg?y

wszystkie realizacje

© 2008 SA-BUD
Wszelkie prawa zastrzeżone
Dzisiejsza data: 27.06.2022
Projekt i wykonanie www.s-ds.pl
Twoja aktualna pozycja: Home